Dětská dermatologie

Dětská dermatologie

Součastí Almiaderm kliniky je i sekce věnovaná našim dětem „dětský Almiaderm“.

Cílem této sekce naší dermatologické poradny je věnovat se těm nejmenším v oblasti vzdělávání, prevence a léčby kožních onemocnění, které se týkají jich samotných nebo jejich kamarádů.

Vycházíme z toho, že děti nejsou „zmenšení dospělí“ a mají svá specifika jak v oblasti spektra a projevů kožních onemocnění, tak zejména v přístupu k nim při vyšetření a léčbě.

Hlavní důraz klademe na přátelskou a otevřenou komunikaci, kterou se snažíme přizpůsobit věkové skupině vyšetřovaného dítěte.

Velmi důležitá je pro nás maximálně možná bezbolestnost při drobných dermatochirurgických zákrocích (např. odstraňování virových bradaviček jako jsou např.moluska nebo bradavice na ploskách, odstranění znamének,  provedení biopsie a pod.)

Důraz klademe i na důslednou edukaci rodičů dětí stran povahy onemocnění jejich dítěte, doporučení léčby a preventivních opatření.

Scroll to Top