MUDr. Dana Prusíková

MUDr. Dana Prusíková

Odborné vzdělání

2011

Specializační atestace v oboru dermatovenerologie, Praha

2004

Atestace v oboru dermatovenerologie I. stupně,
Praha

1994 – 2001

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Zaměstnání

2010 – dosud

Dermatovenerologie kliniky Program H Plus s.r.o.

2014- dosud

Dermatovenerologická klinika FNKV a 3. LF UK,
Praha

2005 – 2008

Dermacentrum Praha, dr. Pavlíček

2008 – 2010

Craigavon Area Hospital, Severní Irsko

2001 – 2004

Dermatovenerologická klinika FN Motol, Praha

Členství v profesních společnostech

  • Československá Dermatovenerologická společnost
  • EADV

Publikační činnost

  • Prusíková D, Apremilast v dermatologii, Dermatolog. praxi , 2018, 12 (2): 87-91
  • Prusíková D, Apremilast v dermatologii, Prakt. Lékáren. 2018, 14 (3): 104-108
  • Prusíková D, Chronická spontánní urtikárie léčená bilastinem, Dermatolog. praxi 2017, 11(2):79-82
  • Prusíková D, Chronická kopřivka – nové pohledy na diagnostiku a léčbu onemocnění, Čas.Lék.čes.2017, 156:123-126
  • Prusíková D, Chronická kopřivka, Referátový výběr z dermatologie, 2017, 59 (6): s. 18-28
  • Prusíková D, Rakovina kůže jako závažný problém současnosti, Zdravot. noviny, 2016, 65 (1), s. 3
  • Faberova R, Arenberger P, Čapková Š, Polášková S, Štěrba J, Vokurková J, Prusíková D, Bučková H,Infantilní hemangiomy z pohledu dermatologa, Česko-slovenská dermatologie, 2017, 92(5):s.
MUDr. Dana Prusíková

Scroll to Top