MUDr. Marie Rašková

MUDr. Marie Rašková

Odborné vzdělání

2009

Specializovaná způsobilost v oboru otorinolaryngologie

1997

Atestace v oboru otorinolaryngologie

1988 – 1994

Lékařská fakulta UK Praha, obor všeobecné a preventivní lékařství

Zaměstnání

2010 – dosud

Program H Plus

2009 – 2010

Centrum kochleárních implantátů pro děti FN Motol, Praha

1995 – 2009

ORL, Ústřední vojenská nemocnice Praha

1994 – 1995

ORL, Ústav leteckého zdravotnictví Praha

Členství v profesních společnostech

  • Česká lékařská komora
  • Česká lékařská společnost JEP
  • Česká společnost otorinolarygologie a chirurgie hlavy a krku

Ostatní profesní aktivity

Pravidelná účast na odborných sjezdech a přednáškách ORL společnosti

Spoluautor přednášek:

Zkušenosti s blokovými krčními direkcemi – MUDr. Voldřich, MUDr. Mikolaj, MUDr. Rašková Výsledky léčby ca tonsil – MUDr. Voldřich, MUDr. Svárovský, MUDr. Rašková
2009 – Foniatrická stáž v Medical Healthcom Praha
2002 – Chirurgie slinných žláz Olomouc
2000 – Kurz středoušní chirurgie Olomouc
1997 – Endoskopický kurz ÚVN

Jazykové znalosti

Angličtina

Zájmy

literatura, sport, cestování

MUDr. Marie Rašková

Scroll to Top